Zawiesia

Zawiesia wg Dyrektywy maszynowej 98/37/EC

Stanowią wyposażenie maszyny, umieszczone są między maszyną a ładunkiem lub na ładunku w celu jego uchwycenia i przemieszczenia. Ogólne warunki bezpiecznego użytkowania i kontroli regulują normy PN-EN 13 414- 1 oraz PN-92/M- 84720.
Osoby wykonujące operację podnoszenia powinny być wyszkolone pod względem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Powyższe wymagania dotyczą zawiesi jednocięgnowych, dwucięgnowych, trzycięgnowych i czterocięgnowych.
Parametry zawiesi oznaczone są na złączce aluminiowej lub na zawieszonej etykiecie.

Zawiesia z włókien syntetycznych

Przed przystąpieniem do eksploatacji zawiesia należy sprawdzić czy nie posiada dyskwalifikujących je usterek oraz czy wyposażone jest w odpowiednią wywieszkę, która informuje o dopuszczalnym obciążeniu roboczym DOR, w języku angielskim LULL, wraz ze schematem zmiany jego wartości zależnym od sposobu jego użytkowania. Zawiesie podczas eksploatacji powinno być zabezpieczone przed działaniem ostrych krawędzi, przez stosowanie rękawów ochronnych lub nakładek.
Każde zawiesie w zależności od DOR posiada odpowiedni kolor oraz wykonane w standardzie europejskim EN 1492-1 współczynnik bezpieczeństwa 7:1.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Skontaktuj się z nami

  captcha

  METALMEX - INSTAL

  Łęgska 3, 87-800 Włocławek, Poland
  tel. +48 54 231 46 60
  tel. +48 668 167 328
  e-mail: metalmex@metalmex.pl
  e-mail: technologie@metalmex.pl